Registrace k odběru dokumentů s řízeným oběhem

Dokumenty s řízeným oběhem mohou připomínkovat pouze osoby a organizace, které mají v území MAS ORLICKO sídlo, trvalé bydliště, nebo zde aktivně působí.

K odběru těchto dokumentů se můžete registrovat pomocí tohoto registračního formuláře.

Po autorizaci Vaší činnosti na území MAS ORLICKO budete zařazeni do adresáře k rozesílce a připomínkování dokumentů ve vybraných oblastech zájmu.

Název organizace / firmy / společnosti / jméno a příjmení
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Adresa (sídlo, nebo trvalé bydliště)
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

Popis činnosti na území MAS ORLICKO
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

Webová adresa organizace (pokud existuje)

Zbývá 250 znaků

Jméno a příjmení kontaktní osoby pro zasílání materiálů
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Kontaktní email k zasílání podkladů
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Oblast zájmu
Povinná odpověď