Otvorená hodina - spätná väzba

Vážená kolegyňa, vážený kolega,

prosím vás o vyjadrenie spätnej väzby z vašej strany k otvorenej vyučovacej hodine realizovanej 23.2.2023 v 4.A triede

/ 2 vyučovacia hodina ,

hodina Slovenského jazyka a literatúry,

Téma : pády podstatných mien - akuzatív/.

Prosím Vás o jej objektívne zhodnotenie na základe uvedených otázok. 

Spustiť dotazník