Dotazník k workshopu na výmenu skúseností medzi organizáciami verejnej správy v oblasti spoločenskej zodpovednosti (ÚNMS SR v spolupráci s Nadáciou Pontis)

Prosíme o vyplnenie dotazníka, aby sme mohli čo najlepšie prispôsobiť obsah workshopu Vašim potrebám. Dotazník vám zaberie menej ako 10 minút.

Spustiť dotazník