.

Teamcycli

Beste respondent,

Mijn naam is Chrislande Duterloo en ik ben student aan de Breda University of Applied Sciences. Voor mijn stageopdracht doe ik onderzoek naar het inwerkproces en de veiligheid van bedieningsmedewerkers.

Er is een enquête opgesteld om inzicht te krijgen in de huidige situatie. Daarna wordt de data geanalyseerd en schrijf ik een advies. De enquête bevat drie delen: algemeen en veiligheid, alcohol en drugs, en calamiteiten. Ik zou graag je mening en ervaring willen weten en waardeer het enorm als je de vragen zo volledig en eerlijk mogelijk beantwoord. De antwoorden zullen anoniem worden verwerkt om je privacy te beschermen.

Alvast bedankt voor je deelname.

Met vriendelijke groet,

Chrislande 

Beveiligd
Stageopdracht De Avenue

Algemeen en veiligheid

1

Wat is je gender?

Kies één antwoord
2

In welke functie werk je bij De Avenue?

Kies één antwoord
3

Hoe lang werk je al bij De Avenue?

Kies één antwoord
4

Heb je tijdens je inwerkperiode voldoende informatie ontvangen over De Avenue, zoals de geschiedenis, missie, doelstellingen en de diverse evenementen die er georganiseerd worden?

Kies één antwoord
5

Zijn er aspecten van het inwerkproces die je als bijzonder nuttig of juist onduidelijk hebt ervaren?

Kies één antwoord
6

Hoe beoordeel je de begeleiding tijdens het inwerken?

1 zeer slecht, 2 slecht, 3 neutraal, 4 goed 5 zeer goed
7

Heb je ooit ongewenst gedrag of seksuele intimidatie ervaren of waargenomen tijdens het werk?

Kies één antwoord
8

Zo ja, kun je hiervan voorbeelden noemen?

9

Heb je behoefte aan informatie of trainingen over hoe je om moet gaan met seksuele intimidatie op de werkvloer?

Kies één antwoord
Stageopdracht De Avenue

Alcohol en drugs

10

Ben je in het bezit van een geldig Sociale Hygiëne diploma?

Kies één antwoord
11

Heb je ooit te maken gehad met overmatig alcoholgebruik onder bezoekers?

Kies één antwoord
12

Hoe ga je om met bezoekers die te veel gedronken hebben?

13

Heb je training ontvangen over hoe je moet omgaan met dronken bezoekers?

Kies één antwoord
14

Heb je behoefte aan deze trainingen?

Kies één antwoord
15

Heb je ooit drugsgebruik opgemerkt onder bezoekers tijdens een evenement?

Kies één antwoord
16

Weet je welke acties je moet ondernemen en wie je moet benaderen?

Kies één antwoord
Stageopdracht De Avenue

Calamiteit

17

Ben je op de hoogte van de noodprocedures voor verschillende soorten calamiteiten (brand, overval, medische noodgevallen, etc.)?

Kies één antwoord
18

Hoe vaak neem je deel aan oefeningen voor noodsituaties?

Kies één antwoord
19

Voel je je voorbereid om te handelen in geval van een calamiteit?

Kies één antwoord
20

Hoe beoordeel je de communicatie over veiligheid en noodprocedures?

1 zeer slecht, 2 slecht, 3 neutraal, 4 goed, 5 zeer goed
21

Heb je zelf aanvullingen of tips die je wilt delen op het gebied van inwerken, veiligheid, alcohol, drugs en calamiteiten?