UWAGA: To jest podgląd badania, przedstawione odpowiedzi nie zostaną zapisane. Jeśli chcesz wypełnić ankietę, kliknij tutaj.

Proces rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w opinii rodziców

Zbieranie odpowiedzi zostało zakończone.

Jestem studentką III roku fizjoterapii na AJD w Częstochowie. W ramach przygotowywania pracy licencjackiej pt. Proces rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w opinii rodziców, przeprowadzam badania, których celem jest wyodrębnienie skuteczności metod w procesie rehabilitacyjnym oraz potrzeb dzieci z MPD.

Ankieta skierowana jest do rodziców bądź opiekunów dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym. Badanie jest całkowicie anonimowe, a uzyskane informacje posłużą wyłącznie do celów badawczych. Ankieta składa się z 16 pytań zamkniętych. Proszę o udzielenie szczerych odpowiedzi.

Bardzo proszę o udział w ankiecie i dziękuję za udzieloną mi pomoc.

1 Osoba wypełniająca ankietę
Wymagana odpowiedź

2 Płeć dziecka
Wymagana odpowiedź

3 Wiek dziecka
Wymagana odpowiedź

4 W jakim wieku postawiono u Pani/Pana dziecka diagnozę MPD?
Wymagana odpowiedź

5 Jaką postać Mózgowego Porażenia Dziecięcego stwierdzono u Pani/Pana dziecka?
Wymagana odpowiedź

6 Jakie schorzenia towarzyszące występują u Pani/Pana dziecka? (można udzielić kilku odpowiedzi)
Wymagana odpowiedź

7 Jak ocenia Pani/Pan samodzielność dziecka?
Wymagana odpowiedź

8 Z jakiego sprzętu/zaopatrzenia ortopedycznego korzysta Pani/Pana dziecko? (Można udzielić kilku odpowiedzi)
Wymagana odpowiedź

9 Jaką metodą lub metodami prowadzone jest Pani/Pana dziecko? (Można udzielić kilku odpowiedzi)
Wymagana odpowiedź

10 Czy dziecko korzysta również z terapii w warunkach domowych?
Wymagana odpowiedź

11 Która z w/w metod według Pani/Pana jest najbardziej skuteczna w procesie rehabilitacji Państwa dziecka?
Wymagana odpowiedź

12 Jak długo trwa proces rehabilitacji Pani/Pana dziecka?
Wymagana odpowiedź

13 Jak często Pani/Pana dziecko ma prowadzoną terapię w przychodni bądź ośrodku rehabilitacyjnym? (Częstotliwość prowadzonej terapii)
Wymagana odpowiedź

14 Jakie zaburzenia występowały u dziecka przed rozpoczęciem procesu rehabilitacyjnego? (można udzielić kilku odpowiedzi)
Wymagana odpowiedź

15 Co zmieniło się u Pani/Pana dziecka od chwili rozpoczęcia rehabilitacji? (Można udzielić kilku odpowiedzi)
Wymagana odpowiedź

16 Jak ocienia Pani/Pan proces rehabilitacji?
Wymagana odpowiedź

DZIĘKUJE ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY