.

Enquête over straattaal binnen jongerenculturen

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
1

Wat vind jij het meest bijzonder aan straattaal?

Kies het antwoord dat het beste jouw mening weergeeft.
2

Hoe relevant vind jij straattaal binnen jongerenculturen?

Beoordeel de relevantie op een schaal van 1 tot 10.
3

Wat motiveert jou om straattaal te gebruiken of te leren?

Geef een kort antwoord waarom jij straattaal interessant vindt.
4

Hoe denk jij dat straattaal evolueert in de toekomst?

Geef jouw voorspelling over de toekomst van straattaal.
5

In hoeverre beïnvloedt straattaal andere vormen van taalgebruik?

Kies het antwoord dat het beste jouw mening weergeeft.
6

Vind jij dat straattaal de communicatie tussen jongeren verbetert?

Kies het antwoord dat het beste jouw mening weergeeft.
7

Wat zijn volgens jou de grootste misvattingen over straattaal?

Geef aan wat volgens jou ten onrechte wordt gedacht over straattaal.
8

Hoe belangrijk is het om straattaal te begrijpen om jongerenculturen te kunnen begrijpen?

Geef aan in hoeverre jij het belangrijk vindt om straattaal te kunnen begrijpen.
9

Is straattaal volgens jou een tijdelijk fenomeen of een blijvend onderdeel van taalgebruik?

Geef jouw mening over de toekomst van straattaal.
10

Hoe zou straattaal kunnen bijdragen aan een inclusievere samenleving?

Denk na over de mogelijke rol van straattaal in het bevorderen van inclusiviteit.