.

Všeobecné lékařství

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Uveďte prosím název pracoviště.

2

Uveďte prosím počet lékařů na Vašem pracovišti (bez ohledu na výši pracovního úvazku).

Použijte pouze číslice
3

Jaká je intenzita Vaší spolupráce s absolventy Lékařské fakulty OU?

Vyberte jednu odpověď
4

Je podle Vašeho názoru efektivní zapojit externí stakeholdery, jakými jste například Vy, do tvorby a aktualizace některých interních procesů lékařské fakulty?

Vyberte jednu odpověď
5

Jaké benefity může podle Vašeho názoru přinést takové zapojení pro fungování Vaší organizace a pro Vaši spolupráci s lékařskou fakultou?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
6

Mise Lékařské fakulty OU popisuje roli lékařské fakulty v těchto oblastech: • Vzdělávání • Věda a výzkum • Třetí role ve společnosti (celoživotní vzdělávání, smluvní výzkum, transfer poznatků vědy a výzkumu do aplikační sféry, internacionalizace, partnerství se zdravotnickými a sociálními zařízeními, udržitelnost a společenská odpovědnost). Chybí v misi Lékařské fakulty OU další oblast, kterou by fakulta měla plnit v rámci třetí role?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
7

Co Vám jako zaměstnavatelům absolventů Lékařské fakulty OU obecně chybí ve spolupráci s lékařskou fakultou (po stránce formy, četnosti, obsahu spolupráce)?

8

Ohodnoťte prosím klinické a profesní dovednosti absolventů programu všeobecné lékařství Lékařské fakulty OU na škále od 1 do 5. V případě, že není pro Vaše zařízení relevantní, ohodnoťte prosím stupněm 0.

Vyberte jednu odpověď v každém řádku
9

Pokud by podle Vašeho názoru měli absolventi programu všeobecné lékařství disponovat dalšími v minulé otázce neuvedenými klinickými a profesními dovednostmi, prosím uveďte je a oznámkujte na škále 1 až 5 jejich současnou úroveň.

Odpověď můžete uvést například takto: znalost druhého světového jazyka - 2
10

V roce 2023 ke studiu programu všeobecné lékařství zapsáno celkem 138 studentů a pro rok 2024 fakulta plánuje přijmout celkem 134 studentů tohoto programu. Domníváte se, že počet přijímaných studentů odpovídá potřebám regionu v následujících letech?

Vyberte jednu odpověď