Vzděláváte se, rozvíjíte se a má to vliv na vaši spokojenost?

Ahoj, věnujte prosím několik minutek vyplnění krátkého dotazníku, který mi pomůže vytvořit vizi Papírového štěstí na příštích pár let. Děkuji ♥. Jana

Připravila jsem zaškrtávací odpovědi, aby vám to šlo hezky od ruky, ale budu ráda za jakákoli detailnější doplnění :) Jestliže máte méně času, můžete některé otázky přeskočit (jsou označeny jako "nepovinné"), ale jejich vyplněním mi pomůžete, aby to, co dělám, bylo odpovědí na to, co potřebujete ♥

PS: Když vyplníte na konci svůj email, budu vám moci k členskému účtu připsat 100 bodíků :)

Jaká slova/sousloví vyjadřují můj přístup ke štěstí?
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Jaké čtyři životní hodnoty jsou pro mne úplně nejdůležitější?
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Nakolik podle nich žiju?
Povinná odpověď

0/10

Jsem žena x muž?
Povinná odpověď

Kolik je mi let? (zapište číslicí)
Povinná odpověď

Zbývá 20 znaků

Dosažené vzdělání
Povinná odpověď

Jaký obor jsem studoval/a?
Povinná odpověď

Momentálně žiji
Povinná odpověď

Počet dětí
Povinná odpověď

Kariéra a povolání
Povinná odpověď

Vztah k tomu, co dělám
Povinná odpověď

Kdy obvykle řešívám vzniklé problémy?
Povinná odpověď

Jakou míru spokojenosti momentálně cítím v životě (0-100 %)
Povinná odpověď

0/10

Považuji se spíše za
Povinná odpověď

Jaký přístup k životu je mi bližší
Povinná odpověď

Jak hodnotím (0-100 %) svůj vztah k sobě sama?
Povinná odpověď

0/10

Jak hodnotím (0-100 %) své vztahy
Povinná odpověď

0/10

Jak hodnotím (0-100 %) své zdraví
Povinná odpověď

0/10

Jak hodnotím (0-100 %) dostatek energie k životu
Povinná odpověď

0/10

Jak hodnotím (0-100 %) svou životosprávu
Povinná odpověď

0/10

Jak hodnotím (0-100 %) spánek a odpočinek
Povinná odpověď

0/10

Jak hodnotím (0-100 %) pohyb a fyzičku
Povinná odpověď

0/10

Jak hodnotím (0-100 %) finance a materiální zázemí?
Povinná odpověď

0/10

Jak hodnotím (0-100 %) svou práci, povolání, životní misi
Povinná odpověď

0/10

Jak hodnotím (0-100 %) své sebevědomí?
Povinná odpověď

0/10

Jak hodnotím (0-100 %) znalost sebe a svých hodnot
Povinná odpověď

0/10

Jak hodnotím (0-100 %) smysluplnost svého života?
Povinná odpověď

0/10

Jak hodnotím (0-100 %) míru svých zážitků, radostí a požitků
Povinná odpověď

0/10

Jak hodnotím (0-100 %) svůj aktivní seberozvoj (to, jak jsme ochotní se měnit a zlepšovat)?
Povinná odpověď

0/10

Jak hodnotím (0-100 %) svůj niterný seberozvoj (to, jak se vlivem života vnitřně samovolně měníme)
Povinná odpověď

0/10

Jak hodnotím (0-100 %) svou schopnost dělat si plán a plnit jej
Povinná odpověď

0/10

Co mi momentálně překáží v rozvinutí větší spokojenosti? (můžete zaškrtnout více možností)
Povinná odpověď

Co dalšího ti chybí (nebo přebývá)? (nepovinné)

Zbývá 250 znaků

Nakolik vědomě mám určenou svou osobní a pracovní vizi?
Povinná odpověď

0/10

Jak přistupuji ke společensky závažným nebo komunitním tématům?
Povinná odpověď

Jaké tvrzení mě nejlépe charakterizuje? (vyberte, kolik chcete)
Povinná odpověď

Zajímám se aktivně o svůj osobní růst, vzdělávám se?
Povinná odpověď

Proč tomu tak je?
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Pro osobní růst nejvíce využívám (více možností)
Povinná odpověď

Jaké formy osobního rozvoje mám nejraději (více možností)
Povinná odpověď

V čem se rozvíjím či vzdělávám úplně nejčastěji?
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

V jakých tématech mám zájem se rozvíjet v roce 2018? (více možností)
Povinná odpověď

Čeho se v roce 2018 nejvíce bojím? (nepovinné)

Zbývá 250 znaků

Na co se nejvíce v roce 2018 těším? (nepovinné)

Zbývá 250 znaků

Co pro mě znamená další vzdělávání a osobní růst (mimo školu)
Povinná odpověď

Co mě vede k osobnímu růstu (více možností)
Povinná odpověď

Podle čeho se rozhoduji, zda nástroj použiju, účastním se?
Povinná odpověď

Co dalšího mě při výběru či nákupu zajímá? (nepovinná)

Zbývá 250 znaků

Co mě momentálně nejvíc zastaví v použití nástrojů, o něž mám zájem? (více možností)
Povinná odpověď

Jak daleko jsem ochotný/á dojíždět za osobním rozvojem, vzděláním?
Povinná odpověď

Kolik ročně investuji do sebe a svého osobního rozvoje (knihy, kurzy...)?

Čeho chci v životě dosáhnout – co pro mě znamená naplněný život? (nepovinné)

Zbývá 1500 znaků

Co potřebuješ a očekáváš od nástrojů a produktů, které ti mají v těchto oblastech pomoci? (nepovinné)

Zbývá 250 znaků

S čím a jak si myslíš, že by ti Papírové štěstí mohlo pomoci?
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Jak si představuješ ideální web a členskou sekci? (nepovinné)

Zbývá 250 znaků

Email (pouze pro připsání bodů v členské sekci Papírového štěstí)

Zbývá 250 znaků