VVJ Academy - Verkennende enquête Journalistiek & AI

Vooraf: wat verstaan we onder AI ?


AI omvat technologische applicaties die niet louter mechanisch werk uitvoeren dat door een menselijke operator wordt geïnitialiseerd (zoals een drukpers of een camera), maar dat tegelijk menselijk denkwerk evenaart.

AI omvat zowel klassieke AI (zoals vertaalapps of tools voor data-analyse) als generatieve AI, die creatieve menselijke denktaken aankan (zoals ChatGPT, Google Bard, Bing Chat of DALL-E).


Enquête starten
Privacybeleid | Gratis Enquête Maken | © Survio 2023