LET OP:Dit is een enquête voorbeeld, ingediende antwoorden worden NIET bewaard. Wilt u de enquête invullen, klik hier.

Welsh Springer Spaniel Club

Enquête beëindigd.

Als doelstelling heeft de WSSC om een actieve club te zijn met activiteiten waar onze leden regelmatig aan kunnen en willen deelnemen en diensten waar onze leden wat aan hebben. Ook om de dalende trend van het ledenaantal een halt toe te roepen, wil het bestuur graag inventariseren hoe zij beter kan inspelen op de behoefte van de leden. Hiervoor is deze enquête gemaakt met behulp van leden, de redactie van het clubblad en het voltallige bestuur.

Daar ook opzegredenen worden gegeven die betrekking hebben op het clubblad zijn ook ten behoeve hiervan een aantal vragen opgesteld.

Het invullen van deze enquête duurt ongeveer 5 à 10 minuten.

1 Wat vindt u van de WSSC in het algemeen en voldoet de WSSC aan uw verwachtingen? Antwoord op een schaal van 1 t/m 5 (1 = slecht, 2=matig, 3=voldoende, 4=goed en 5=zeer goed)
Vereist antwoord

1
2
3
4
5
nvt
Algemeen
Verwachtingen

2 Wat vindt u van de activiteiten die door de WSSC worden georganiseerd? Antwoord op een schaal van 1 t/m 5 (1 = slecht, 2=matig, 3=voldoende, 4=goed en 5=zeer goed)
Vereist antwoord

1
2
3
4
5
nvt
Trimworkshops
Familie-/nakomelingendag
Wandelingen
Jachtintroductiedag
Kampioenschapsclubmatch
Wssc shop

3 Hoe vaak bezoekt u de door de WSSC georganiseerde activiteiten?
Vereist antwoord

4 Mist u activiteiten die door de WSSC georganiseerd zouden kunnen worden?

250 tekens resterend

5 Wat vindt u van de “dienstverlening” door de WSSC? (1 = slecht, 2=matig, 3=voldoende, 4=goed en 5=zeer goed)
Vereist antwoord

1
2
3
4
5
nvt
Snelheid afhandeling van vragen via e-mail of facebook
Advies over diverse (kynologische) vragen m.b.t. de WSS
Brochures, algemene informatie
Pupbemiddeling
Herplaatsing (oudere) honden
Vakantiebemiddeling
Hulp bij gedragsproblemen
Belangenbehartiging van het ras d.m.v. Commissie Fokkerij en Gezondheid

6 Mist u zaken die door de WSSC behandeld zouden kunnen worden?

250 tekens resterend

7 Wat vindt u van de website en Facebookpagina van de WSSC?( www.wssc.nl en WSSC Nederland Facebook) (1 = slecht, 2=matig, 3=voldoende, 4=goed en 5=zeer goed)
Vereist antwoord

1
2
3
4
5
nvt
Website
Facebookpagina

8 Wat vindt u van het clubblad in het algemeen? (1 = slecht, 2=matig, 3=voldoende, 4=goed en 5=zeer goed)
Vereist antwoord

1
2
3
4
5
nvt
Algemeen

9 Wat vindt u van de rubrieken die in het clubblad staan? (1 = slecht, 2=matig, 3=voldoende, 4=goed en 5=zeer goed)
Vereist antwoord

1
2
3
4
5
nvt
Activiteiten
Van het Bestuur
Bijdragen van leden
Jagerslatijn
Kampioen in Nederland
Kynologisch/medisch
Shownieuws/tentoonstellingen
Wandelingen
Geschiedenis van de Welsh Springer

10 Mist u rubrieken in het clubblad De Welsh Springer?

250 tekens resterend

11 Wordt het clubblad door u gelezen?
Vereist antwoord

12 Wat vindt u van de vormgeving in het algemeen? Houdt in gedachten dat het blad wordt gemaakt door vrijwilligers via Desktop Publishing (DTP) en dat de invulling van beschikbare templates aan grenzen is gebonden.
Vereist antwoord

13 In hoeverre voorziet De Welsh Springer in uw informatiebehoefte?
Vereist antwoord

14 Wat vindt u van de verschijningsfrequentie (6 x per jaar)?
Vereist antwoord

15 Hoe zou u De Welsh Springer willen ontvangen?
Vereist antwoord

16 Op welke manier zou u (behalve via het clubblad) bij voorkeur door de WSSC op de hoogte gehouden willen worden van de georganiseerde activiteiten?
Vereist antwoord

Wij danken u voor het invullen van de enquête.

De uitslag zal in een clubblad later dit jaar bekend worden gemaakt.