Hodnotenie vedúceho pedagogického zamestnanca - riaditeľ školy

Milí kolegovia, prosím Vás o vyplnenie dotazníka, ktorý sa týka hodnotenia vedúcich pedagogických zamestnancov pedagogickými zamestnancami školy.

Ďakujem za korektné vyplnenie. 

Spustiť dotazník