Powered by

Strategia Rozwoju Gminy Pniewy na lata 2024-2033

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do wypełnienia anonimowej ankiety w celu zebrania Państwa opinii i uwag, które pomogą zaplanować działania, niezbędne do rozwoju naszej Gminy!

Rozpocznij ankietę teraz