Ocena skali problemu zjawiska przemocy w Gminie Srokowo

Szanowni Mieszkańcy Gminy Srokowo!

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety, która pozwoli ocenić skalę problemu zjawiska przemocy w Gminie Srokowo oraz opracować diagnozę przydatną do tworzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2030. Państwa pomoc jest niezbędna przy opracowaniu diagnozy.

Ankieta ma charakter anonimowy, prosimy o poważne i przemyślane odpowiedzi na zawarte w niej pytania.


Rozpocznij ankietę teraz