Migrace a její dopady na život v České republice

Dobrý den,


věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Spustit dotazník teď