.

Feedback Enquête HBO Rechten

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
1

In hoeverre vindt u de leeruitkomsten van de opleiding HBO Rechten betreffende analyseren en organiseren duidelijk?

Beoordeel de duidelijkheid van de leeruitkomsten op een schaal van 1 tot 5.
2

Hoe effectief vindt u de leeruitkomsten van de opleiding HBO Rechten betreffende analyseren en organiseren?

Geef een beoordeling op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 het laagst is en 10 het hoogst.
3

Kunt u specifieke voorbeelden geven waaruit blijkt dat de leeruitkomsten over analyseren en organiseren goed zijn toegepast in de praktijk?

Beschrijf uw ervaringen en voorbeelden zo gedetailleerd mogelijk.
4

In welke mate denkt u dat de leeruitkomsten van de opleiding HBO Rechten betreffende analyseren en organiseren aansluiten bij de praktijk?

Geef uw mening op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 staat voor 'helemaal niet' en 5 staat voor 'volledig'.
5

Hoe zou u de leeruitkomsten betreffende analyseren en organiseren van de opleiding HBO Rechten verbeteren?

Geef suggesties voor mogelijke verbeteringen.
6

Vindt u dat de leeruitkomsten van de opleiding HBO Rechten voldoende aandacht besteden aan analyseren en organiseren?

Geef uw mening door 'ja' of 'nee' te kiezen.
7

Hoe relevant acht u de leeruitkomsten van de opleiding HBO Rechten met betrekking tot analyseren en organiseren voor uw dagelijkse werkzaamheden?

Beoordeel de relevantie op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 staat voor 'niet relevant' en 10 staat voor 'zeer relevant'.
8

Vindt u dat de focus op analyseren en organiseren binnen de opleiding HBO Rechten voldoende is om praktijkgerichte vaardigheden te ontwikkelen?

Geef uw mening door 'eens' of 'oneens' te kiezen.
9

Hoe zou u de vaardigheden op het gebied van analyseren en organiseren binnen de opleiding HBO Rechten nog verder kunnen ontwikkelen?

Doe suggesties om de vaardigheden op dit gebied te versterken.
10

In hoeverre bent u tevreden met de ondersteuning die wordt geboden bij het behalen van de leeruitkomsten over analyseren en organiseren in de opleiding HBO Rechten?

Geef uw tevredenheid aan op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 staat voor 'zeer ontevreden' en 5 staat voor 'zeer tevreden'.