Informace o revizní činnosti

Dobrý den,

Rádi bychom Vás poprosili o vyplnění tohoto krátkého dotazníku. Informace vyplývající z dotazníku budou mít reálný výstup, a to buď v podobě odborného článku nebo jejich zobrazení v Aplikaci PVD (Pomocník pro vykazování diagnóz). Tím, že dotazník vyplníte, pomůžete nejenom sobě, ale také svým kolegům s kultivací samotného systému kódování.

Děkujeme za vyplnění a přejeme hezký den.

Ve které z uvedených oblastí nastávají u Vás v nemocnici problémy při revizi? Přiřaďte skóre 1 - 5 jako ve škole (1 - žádné nedostatky).

1
2
3
4
5
Diagnostický souhrn závěrečné zprávy
Důvod přijetí
Průběh onemocnění v závěrečné zprávě
Přesnost a specifičnost výsledných kódů
Splnění kriterií pro výběr hlavní diagnózy
Splnění kriterií pro výběr vedlejší diagnózy
Kódování komplikací zdravotní péče
Jiná oblast (viz následující otázka)

Jiná oblast, se kterou byly při revizi problémy:

Zbývá 250 znaků

Máte zkušenosti s odlišným výkladem pravidel kódování u jednotlivých pojišťoven? Pokud ano, tak ve kterých oblastech kódování?

Myslíte si, že by bylo užitečné sdílet zkušenosti z revizí?

Pokud by takový systém byl, Vy byste přispěli?

Souhlasili byste s uvedením těchto informací v Aplikaci PVD?

Pokud ano, tak s uvedením:

Ano
Ne
Názvu nemocnice
Kraje, kam nemocnice spadá
Velikosti nemocnice
Dopadu pro nemocnici
Výše sankce

Je něco dalšího,co byste chtěli v této souvislosti znát či co byste byli ochotni sdělit?

Zbývá 250 znaků

Kontaktní emailová adresa:
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků