Powered by

Marketingová komunikační strategie vůči klientům v bankovním sektoru

Vážené respondentky, vážení respondenti, 

jmenuji se Dominika Fréharová, studuji na Univerzitě Palackého v Olomouci. Tímto bych Vás chtěla poprosit o vyplnění mého dotazníku. Dotazník je součástí mé bakalářské práce, která se zabývá marketingovou komunikační strategií bankovních institucí vůči klientům. 

Současně bych Vás chtěla poprosit o co nejupřímnější a nejpodrobnější odpovědi, jelikož právě na nich závisí úspěšnost výzkumu. Dotazník je zcela anonymní a má celkem 23 otázek, jeho vyplnění by nemělo zabrat více jak 10 minut. 

Předem velice děkuji. 


Spustit dotazník teď