.

SOEP-rapportagemethodiek

Geachte collega's, neem alstublieft een paar minuten de tijd om de volgende enquête in te vullen over het rapporteren via de SOEP-rapportagemethodiek. 

Beveiligd
Enquête SOEP-rapportagemethodiek
1

Is er kennis over het rapporteren via de SOEP-rapportagemethodiek? Zo ja wat voor kennis?

Enquête SOEP-rapportagemethodiek
2

Is er behoefte aan het kunnen rapporteren via een rapportagemethodiek, zoals SOEP?

Kies één antwoord
Enquête SOEP-rapportagemethodiek
3

Wat is de reden dat er niet via de SOEP-rapportagemethodiek wordt gerapporteerd?

Enquête SOEP-rapportagemethodiek
4

Wat zou er voor jou gedaan moeten worden om gemakkelijker te kunnen gaan rapporteren via een rapportagemethodiek, zoals SOEP?

Enquête SOEP-rapportagemethodiek
5

Als de Soep-rapportagemethodiek wordt geïmplementeerd. Zou je dan ook daadwerkelijk gebruik maken van de SOEP-rapportagemethodiek? Wanneer het antwoordt nee is waarom niet?