.

Dotazník na zistenie obľúbeného športu v 8.B

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Aký je tvoj obľúbený šport?

2

Venuješ sa svojmu obľúbenému športu?

Vyberte jednu odpoveď
3

Kto je tvoj obľúbený športovec?

4

Zoraď športy od najobľúbenejšieho po najmenej obľúbený

Presunutím položiek zmeňte ich poradie
5

Ohodnoťte športovanie od 1-5

Použite iba číslice