.

angličtina

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

lekce anglického jazyka pro mě byly

Vyberte jednu odpověď
2

lektorka byla

Vyberte jednu nebo více odpovědí
3

v lekcích jsem

Vyberte jednu odpověď
4

materiály, jež jsem od lektorky dostával pro mne byly

Vyberte jednu nebo více odpovědí
5

způsob, jimž lektorka učila se mi

Vyberte jednu odpověď
6

lektorku bych ________ kdyby byla potřeba

Vyberte jednu odpověď
7

v celku bych dal lekcím a lektorce _________ hvězdiček