.

Vilka problem står er verksamhet inför?

Hej, skulle du kunna få ta några minuter av din tid för att fylla i följande enkät.

Säkrad
1

Vilka är de största utmaningarna som ditt företag står inför just nu?

2

Hur har pandemin påverkat ditt företags verksamhet?

3

Vilka åtgärder skulle mest hjälpa ditt företag att övervinna nuvarande utmaningar?