.

Práce

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Na stupnici od jedné (nejhorší) do deseti (nejlepší) - jak si se v práci cítil dnes?

Použijte pouze číslice
2

Proč?

3

Na stupnici od jedné (vůbec) do deseti (hodně) - jak moc tě práce bavila?

Použijte pouze číslice
4

Proč?

5

Na stupnici od jedné (nechci) do deseti (chci) - jak moc chceš změnit práci?

Použijte pouze číslice
6

Dodatečné informace ohledně tvého dne, stresu atd.