Dotazník spokojenosti s kurzem předporodní přípravy.

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku, který nám napomůže vyhodnocovat práci porodních asistentek a tím dopad na kvalitu poskytovaných služeb..

Jak jste se o našem kurzu dozvěděla?
Povinná odpověď

Byla jste spokojená s prostředím ve kterém předporodní příprava probíhala?
Povinná odpověď

0/5

Byla jste spokojená s délkou předporodního kurzu?
Povinná odpověď

0/5

Informace, které vám porodní asistentka předávala byly srozumitelné?
Povinná odpověď

0/5

Informace, které jste se dozvěděla byly užitečné?
Povinná odpověď

0/5

Snížila se Vám obava z nastávajícího porodu a průběhu pobytu v porodnickém zařízení?
Povinná odpověď

0/5

Finanční nákladnost na předporodní přípravu byla adekvátní k předaným informacím?
Povinná odpověď

0/5

Doporučila byste předporodní přípravu organizovanou v porodnici u Apolináře i jiným nastávajícím rodičům?
Povinná odpověď

Prosíme o vlastní stručné připomínky, komentáře i kritiku.
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků