Enquête 2023 voor personen met een NAH

Beste vrienden, Beste lotgenoten, Beste mantelzorgers,


Ik ben Johan van den Borne, zelfstandig dienstverlener en mantelzorger van dochter Stephanie die ten gevolge van een ongeval een hersenletsel heeft. Zij heeft een persisterend vegetatieve status en heeft 24 uur zorg en toezicht nodig. Ik ben tevens actief als bestuurder bij de Hersenletsel Liga.


Samen met de voorzitter Philippe Stas vertegenwoordigen wij de Hersenletsel Liga bij het VPP (Vlaams patiëntenplatform). Het VPP vertegenwoordigt momenteel meer dan 125 verschillende verenigingen van chronische patiënten. Naar aanleiding van het vierde actieplan van het VPP gaan we opnieuw onze leden bevragen. Het VPP heeft hiervoor een doelenoverzicht opgesteld met 5 pijlers: 


1. Vrije keuze, dat wil zeggen, heb je voldoende mogelijkheden om je zorg zelf in handen te nemen? - Vragen 2 tot 6.

2. Ben je voldoende omringd door anderen, dat wil zeggen, heb je voldoende mogelijkheden voor sociaal contact? - Vragen 7 tot 10.

3. Ben je voldoende omringd met zorg, dat wil zeggen, kan je beschikken over psychische en lichamelijke gezondheidszorg? - Vragen 11 tot 13

4. Heb je voldoende middelen, dat wil zeggen, kan je beschikken over voldoende financiële en materiele mogelijkheden? - Vragen 14 tot 16

5. Ben je omringd door een gezonde leefomgeving? - Vragen 17 tot 22

Vragen 23 en 24 voegden we toe omwille van de problematiek van grensoverschrijdend gedrag.


Onze enquête is gebaseerd op deze 5 pijlers. Als Hersenletsel Liga willen wij zoveel mogelijk informatie krijgen van onze leden over alle noden en knelpunten. Levenskwaliteit is belangrijk voor ieder van ons.


De resultaten van deze bevraging gaan we bundelen en overmaken aan het VPP. Zij hebben invloed op het beleid. Later geven wij jullie een samenvatting van deze resultaten.


Deze enquête is volledig anoniem.


Alvast bedankt voor uw medewerking en wensen jullie een mooi najaar.


Hersenletsel Liga 

Start Survey Now
Privacy Policy | It is easy to create a survey free | © Survio 2023