Sprzężenie zwrotne rodzic-szkoła

Dzień dobry,

prosimy o poświęcenie kilku minut na uzupełnienie poniższego kwestionariusza.

1 Uważa Pan/Pani, że zapewniamy dobry poziom wykształcenia w dziedzinie:
Wymagana odpowiedź

Zdecydowanie się zgadzam
Zgadzam się
Obojętnie
Nie zgadzam się
Zdecydowanie się nie zgadzam
Czytania
Pisania
Matematyki
Nauk przyrodniczych
Sztuki
Wychowania fizycznego
Nauk humanistycznych

2 Uważa Pan/Pani, że wielkość grupy (klasy) ma wpływ na jakość edukacji swoich dzieci?
Wymagana odpowiedź

3 Czuje się Pan/Pani w naszej szkole mile widziany?
Wymagana odpowiedź

4 Jak by Pan//ani oceniła komunikację pomiędzy szkołą i rodzicami?
Wymagana odpowiedź

Zdecydowanie się zgadzam
Zgadzam się
Nie zawsze
Nie zgadzam się
Zdecydowanie się nie zgadzam
Opinia rodziców jest ważna - w niektórych decyzjach wydanych przez szkolę
Rodzice są informowani na bieżąco o ważnych sprawach dotyczących swoich dzieci
Rodzice otrzymują niezbędne informacje o programach szkolnych.
Relacja rodzic- nauczyciel jest pozytywna

5 Uważa Pan/Pani, że nasza szkoła jest na wysokim poziomie?
Wymagana odpowiedź

6 Prosimy napisać, co byłoby możliwe poprawić?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków