Powered by

Veřejné prostranství Majakovského

Dobrý den,

máte před sebou dotazník, jehož cílem je zmapovat Vaše přání a názory na využití veřejného prostranství Majakovského. Sebrané odpovědi budou využity při návrhu projektu na revitalizaci.

Dotazník je možné vyplnit nejpozději do 21. 5. 2023.

Spustit dotazník teď