Enkät om din läsning på fritiden och i skolan

Hej!


Du kommer nu får fylla i en enkätfrågor angående din läsning. Frågorna kommer handla om vad du tycker om att läsa på fritiden, och vad för slags läsning du gillar i skolan. 


När du gör enkäten behöver du veta följande:


Du är inte anonym. - Jag kommer vara intresserad av att göra en kort intervju med tre stycken av er, som jag väljer ut efteråt. Urvalet baseras på era svar, och om de svaren är lämpliga för min studie.


Du får avbryta denna enkät när du vill. - Enkäten kommer heller inte finnas för evigt, utan raderas när studien är klar. 


Om du skulle göra enkäten och sedan blir erbjuden att vara med i intervju efteråt, så måste man inte delta. - Det är helt frivilligt.


Man kan välja flera svarsalternativ. - Välj så många alternativ du önskar. Tänk efter vilka alternativ som passar dig bäst! Starta en Enkät Nu
Itegritetspolicy | Skapa enkäter gratis | © Survio 2023