Zdravý vzťah k športu u detí

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníku. Ďakujem.

(Dotazník je určený najmä rodičom detí 1. stupňa ZŠ)

Spustiť dotazník