VLIV OKÁZALÉ SPOTŘEBY NA SPORTOVNÍ ZÁŽITKY A IDENTITU

Sport a luxus mohou být zdánlivě odlišné sféry života, ale jejich spojení a vliv na sportovní aktivity jsou zajímavým a komplexním tématem.


Tento výzkum se zaměřuje na vaše názory, zkušenosti a motivace ohledně používání luxusního sportovního vybavení a oděvů.


Vaše účast je klíčová pro lepší pochopení tohoto fenoménu a pomůže nám rozšířit znalosti o spojení mezi okázalou spotřebou a sportem. Vaše odpovědi budou zcela anonymní a budou použity pouze pro účely splnění předmětu SOCIOLOGIE VOLNÉHO ČASU, vyučovaného na FTK UPOL.

Spustit dotazník teď