.

Mali ste niekedy problém s niektorým typom poruchy? Vhodné označte.

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Mali ste niekedy problém s niektorým typom poruchy? Vhodné označte.