.

Persoonlijke ontwikkeling Sam Aarts

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
1

Hoe zou jij mij omschrijven?

2

Wat zijn mijn sterke kanten/eigenschappen? En waarom?

3

Welk cijfer zou jij geven (op een schaal van nul tot tien) aan de mate waarin ik mijn kennis inzet om juist te handelen? Kun je het cijfer toelichten?

4

Welk cijfer zou jij geven (op een schaal van nul tot tien) aan de mate waarin ik actief mijn eigen functioneren probeer te verbeteren? Kun je het cijfer toelichten?

5

Ben ik goed in het samenwerken met andere mensen?

6

Kan ik flexibel zijn?

7

Kom ik professioneel over tegenover mijn projectleden?

8

Kan ik een leidersrol vervullen en bepaalde rollen als voorzitter, notulist op mij nemen en initiatief tonen? Waaruit blijkt dit?

9

Aan welke competentie zou ik meer kunnen werken?

10

Kom ik voor mezelf op?

11

Sta ik open voor feedback?