.

Rola i wpływ lidera w zarządzaniu projektami - badanie efektywności


Zabezpieczony

Szanowni Państwo! Mam na imię Patrycja Łacwik i jestem studentką II roku studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie - E-biznes i profesjonalna komunikacja Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. 

Zwracam się z ogromną prośbą o wypełnienie ankiety której celem jest praktyczne zrozumienie roi i wpływu lidera na efektywność zespołu w procesie zarządzaniu projektami. 

Niniejsze badanie przyczyni się do sfinalizowania mojej pracy magisterskiej i umożliwi udzielenia odpowiedzi na postawione w niej pytania.

Ankieta jest w pełni anonimowa. Prosimy o wypełnienie jej zgodnie ze swoimi przekonaniami i doświadczeniami. Pytania zostały podzielone na zamknięte i otwarte, a czas jej wypełnienia nie powinien przekroczyć niż 10 minut.

Serdecznie dziękuję za współpracę i okazaną pomoc.

Patrycja Łacwik

1

W jakim zespole obecnie pracujesz?

Wybierz jedną odpowiedź
2

Czy posiadasz doświadczenie w roli kierownika projektu w dowolnym zakresie działalności?

Dotyczy to różnorodnych obszarów, obejmujących projekty takie jak: produkcyjne, wdrożeniowe, badawcze, informatyczne, organizacyjne, społeczne, ekologiczne, zrównoważonego rozwoju, społeczne itp. Wybierz jedną odpowiedź
3

Jak oceniasz znaczenie poniższych kompetencji lidera projektu dla skutecznego osiągania wyznaczonych celów projektowych oraz strategicznych firmy?

Odpowiedź w skali od 1* do 5*, gdzie „1” " oznacza „umiejętność nieistotna ”, a „5” „umiejętność obowiązkowa” Wybierz jedną odpowiedź w każdym wierszu
4

Które z poniższych cech charakteru według Pani/Pana powinien posiadać skuteczny lider?

Wybierz maksymalnie 3 odpowiedzi
5

Zaznać, na ile zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami.

Wybierz jedną odpowiedź
6

Proszę zaznaczyć, na ile zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami.

Wybierz jedną odpowiedź w każdym wierszu
7

Jaki styl przywództwa prezentuje Pani/Pana menedżer?

Wybierz jedną odpowiedź