Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Anketa Stod

Sběr odpovědí byl ukončen.

Stod - Vaše město!

Vyjádřete se do 31. 10. 2014 k situaci ve městě prostřednictvím tohoto šetření, které pořádá město Stod. Předem děkujeme za Váš čas!

1. Jak dlouho ve Stodě žijete?
Povinná odpověď

2. Co Vás nejvíce spojuje s městem Stod? Proč jste se rozhodl/a žít právě tady?
Povinná odpověď

3. Jak se Vám líbí tato místa ve městě? Ohodnoťte známkami 1-5 jako ve škole (1=líbí, 5=nelíbí).
Povinná odpověď

1
2
3
4
5
nemohu hodnotit
Střed města - nám ČSA a Komenského náměstí
Nábřeží řeky Radbuzy
Park u nádraží
Hradecká ulice
Sportovní areál
Okolí kostela sv. Máří Magdalény
Na jízdárně
Na palouku
Okolní krajina

4.Jak jste spokojen/a s následujícími oblastmi života ve městě? Ohodnoťte známkami 1-5 jako ve škole (1=nejlepší hodnocení, 5=nejhorší hodnocení).
Povinná odpověď

1
2
3
4
5
nemohu hodnotit
Zdravotnické služby
Kultura a společenský život
Sportovní vyžití
Předškolní a školní zařízení
Úprava a péče o zeleň, stav veřejných prostranství
Úprava chodníků a komunikací
Veřejná doprava (autobusová, vlaková)
Fungování městského úřadu
Nabídka obchodů
Stravovací zařízení (restaurace, jídelny)
Nabídka pro turisty (ubytovací prostory, památky)
Fungování policie
Technická infrastruktura (vodovody, plyn, elektřina)
Komunální služby (svoz a ukládání odpadu)
Komunikace města s občany, informování obyvatel
Sociální péče o seniory
Bydlení, výstavba bytů
Možnosti parkování ve městě
Vyžití pro děti (dětská hřiště, volnočasové aktivity)
Bezpečnost silniční dopravy ve městě
Propagace (marketing) města

5. Je něco, co Vám v městě nebo jeho okolí chybí pro trávení Vašeho volného času? Můžete zaškrtnout i více možností.
Povinná odpověď

6. Cítíte se ve Stodě bezpečně?
Povinná odpověď

7. Čemu by se podle Vás mělo město Stod v nejbližších letech nejvíce věnovat? Můžete zaškrtnout i více možností
Povinná odpověď

8. Vadí Vám něco na kvalitě životního prostředí ve Stodě? Můžete zašktrnout i více možností.
Povinná odpověď

9. Jste:
Povinná odpověď

10. Kolik je Vám let?
Povinná odpověď

Zbývá 20 znaků

11. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
Povinná odpověď

12. V jaké části města bydlíte?
Povinná odpověď

13. Je něco dalšího, co se Vás ve městě nelíbí? Případně uveďte jakýkoliv další komentář.
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků