Powered by

CO-CREACIÓ D'UN MODEL DE GESTIÓ DE L'ABSENTISME

Contestant aquesta enquesta ens dones el consentiment per incorporar les teves respostes a l'estudi sobre el projecte "CO-CREAR AMB EL PERSONAL DE TMB D'UN MODEL DE GESTIÓ DE L'ABSENTISME", objecte de l'enquesta, les quals seran tractades de forma agregada i anònima.

Gràcies per la teva col·laboració!

INICIAR ENQUESTA ARA