Powered by

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI: Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Szanowny Panie / Szanowna Pani,


Prosimy o poświęcenie kilku minut

na wypełnienie poniższej ankiety.

Rozpocznij ankietę teraz