[B2.SŻ] Użytkowanie mediów elektronicznych przez dzieci i młodzież w opinii rodziców dzieci w wieku 15 - 19 lat

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w anonimowym i dobrowolnym badaniu ankietowym, którego celem jest przetestowanie nowego zestawu narzędzi diagnostycznych umożliwiających ocenę ryzyka uzależnienia od mediów elektronicznych przez dzieci i młodzież, a także wprowadzenie tych narzędzi do użytku w ramach profilaktyki uzależnień behawioralnych wśród niepełnoletnich osób w Polsce. 

Pani / Pana pomoc w osiągnięciu tego celu jest bezcenna.


Czym są e-media?

Kiedy pytamy o "e-media", "media elektroniczne", albo "urządzenia elektroniczne" mamy na myśli wszystkie nowoczesne urządzenia umożliwiające łączenie się z siecią Internet. Należą do nich telefony komórkowe, tablety, komputery, ale również telewizory, konsole do gier, smartwatche i inne zaawansowane technicznie przyrządy i zabawki, z których może korzystać dziecko. Pytając o czynności, jakie dzieci mogą wykonywać przy użyciu e-mediów mamy na myśli m.in. przeglądanie stron internetowych, gry i zabawy komputerowe, oglądanie bajek, filmów, seriali i programów telewizyjnych, komputerowych i internetowych, słuchanie muzyki i oglądanie klipów wideo, użytkowanie mediów społecznościowych, czytanie i pisanie blogów, nagrywanie filmików, śledzenie innych użytkowników Internetu, poszukiwanie informacji również w celach edukacyjnych i rozwijania zainteresowań itd. 


O co będziemy pytać?

W pierwszej części ankiety zostanie Pani/Pan poproszona/y o podanie podstawowych danych socjodemograficznych swoich i dziecka - nie będziemy pytać o żadne dane osobowe, które mogłyby określić Państwa tożsamość.

W drugiej części pojawi się testowany kwestionariusz - zestaw twierdzeń opisujących zachowania uczniów, jakie rodzice mogą obserwować w domu. Przed twierdzeniami pojawi się szczegółowa instrukcja wypełnienia kwestionariusza - prosimy o jej uważne przeczytanie i postępowanie zgodnie z nią.

Trzecią część ankiety stanowią nieobowiązkowe pytania o użytkowanie przez dziecko konkretnych urządzeń.

Udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania zajmuje około 20 minut.


Mogą Państwo wypełnić ankietę wielokrotnie, jeśli za każdym razem ocenie podlegał będzie inne dziecko.


Kto jest realizatorem badania?

Badanie prowadzi Fundacja Badań Społecznych z siedzibą przy ul. Felczaka 20, 71-417 Szczecin. Zleceniodawcą projektu jest Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii z siedzibą przy ul. Dereniowej 52/54, 02-776 Warszawa. Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.


Jakie są konsekwencje udziału?

Wsparcie nauki i profilaktyki w naszym kraju to najważniejszy rezultat Pani/Pana udziału w badaniu. Dla osoby wypełniającej ankietę udział nie wiąże się z żadna szkodą, zagrożeniem, ani dyskomfortem. Dziękujemy za chęć wsparcianas w działaniach dla dobra społecznego!


Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości, problemów technicznych lub sugestii merytorycznych prosimy o kontakt z realizatorem badania:

sekretariat@fbs.edu.pl

tel. 733 390 839.

Rozpocznij ankietę teraz