.

ALV 2024

Geachte Heer / Mevrouw, Graag uw stemming over de contributie. zoals besproken op de Algemene leden vergadering.

Beveiligd
Algemene leden vergadering poel.
1

Kunt U zich vinden in de (genoodzaakte) contributie verhoging.

Kies één antwoord
question image