.

Dotazník o zvyšování účasti na výroční členské schůzi včelařů

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Jaké faktory by podle Vás mohly zvýšit účast na výroční členské schůzi?

Tato otázka je typu jednoho výběru a umožňuje respondentům vybrat jednu nebo více odpovědí.
2

Jak byste ohodnotili atraktivitu předchozích členských schůzí?

Tato otázka umožňuje respondentům ohodnotit atraktivitu skrze hodnocení od 1 do 10.
3

Jaké jsou Vaše další návrhy na zlepšení výroční členské schůze?

Tato otázka umožňuje respondentům vyjádřit své názory a návrhy v textové podobě.
4

Jak často se zúčastňujete výročních členských schůzí?

Tato otázka umožňuje respondentům vybrat frekvenci účasti na schůzích.
5

Co by Vás motivovalo k účasti na výroční členské schůzi i v budoucnu?

Tato otázka umožňuje respondentům vyjádřit své motivace v textové podobě.
6

Jak byste zhodnotili průběh poslední výroční členské schůze?

Tato otázka umožňuje respondentům krátké hodnocení či zpětnou vazbu.
7

Máte nějaké návrhy na témata pro příští výroční členskou schůzi?

Tato otázka umožňuje respondentům navrhnout témata, která by je zajímala.
8

Jak byste hodnotili komunikaci ohledně výroční členské schůze?

Tato otázka umožňuje respondentům vyjádřit svůj názor na dosavadní komunikaci.
9

Jak byste reagovali na možné změny v organizaci členských schůzí?

Tato otázka umožňuje respondentům vyjádřit své stanovisko k případným změnám.
10

Jaký je Váš názor na harmonogram konání výroční členské schůze?

Tato otázka umožňuje respondentům vyjádřit svůj názor na časové hledisko schůze.