Samotne macierzyństwo

Szanowna Pani,

proszę o poświęcenie kilku minut na wypełnienie tego kwestionariusza, którego celem jest stworzenie obrazu dzisiejszej samotnej matki oraz wskazanie z jakimi problemami życia codziennego mierzy się ona każdego dnia.

Wyniki tej ankiety zostaną wykorzystane na potrzeby mojej pracy magisterskiej w której chciałabym zwrócić uwagę na los kobiet samotnie wychowujących dzieci, który rzadko stanowi przedmiot badań publicznych- pomimo iż samotne macierzyństwo staje się problemem coraz większej liczby kobiet.

Wiek (proszę podać rok urodzenia):
Wymagana odpowiedź

Pozostało 20 znaków

W jakim wieku została Pani samotną matką:
Wymagana odpowiedź

Pozostało 20 znaków

Stan cywilny
Wymagana odpowiedź

Miejsce zamieszkania:
Wymagana odpowiedź

Wykształcenie:
Wymagana odpowiedź

Źródło utrzymania:
Wymagana odpowiedź

Jak ocenia Pani swoją sytuację finansową:
Wymagana odpowiedź

W momencie gdy zaczęła Pani wychowywać dziecko/dzieci samotnie, Pani sytuacja finansowa....:
Wymagana odpowiedź

Ile dzieci Pani wychowuje:
Wymagana odpowiedź

Jaki jest powód Pani samotnego rodzicielstwa:
Wymagana odpowiedź

Proszę utworzyć ranking problemów z jakimi musi Pani mierzyć się każdego dnia (od najbardziej do najmniej dokuczliwego):
Wymagana odpowiedź

 • 1. Finansowy
 • 2. Wychowawczy
 • 3. Rozwój zawodowy
 • 4. Samotność
 • 5. Brak pomocy ze strony bliskich
 • 6. Brak czasu dla dziecka
 • 7. Przeciążenie obowiązkami
 • 8.
Pozostało 100 znaków

Proszę stworzyć ranking pomocy, jakiej potrzebuje Pani w życiu codziennym najczęściej (od tej najbardziej oczekiwanej):
Wymagana odpowiedź

 • 1. Finansowa
 • 2. Materialna (na jedzenie, książki czy ubrania dla dzieci)
 • 3. Opieka nad dzieckiem
 • 4. Wsparcie emocjonalne

Czy korzysta Pani z dostępnych form pomocy:
Wymagana odpowiedź

Czy w związku z samotnym macierzyństwem doświadczyła Pani:
Wymagana odpowiedź

Czego nauczyło Panią samotne macierzyństwo (proszę wybrać max. 3 odpowiedzi):
Wymagana odpowiedź

Czy według Pani opinii, radzi sobie Pani z wychowaniem dziecka/ dzieci jako samotna matka:
Wymagana odpowiedź

W jaki sposób spędza Pani wolny czas z dzieckiem:
Wymagana odpowiedź

Jak ocenia Pani swój kontakt z dzieckiem/ dziećmi
Wymagana odpowiedź

Czy dziecko sprawia problemy wychowawcze:
Wymagana odpowiedź

Jakie napotkała Pani największe problemy w życiu zawodowym wynikające z samotnego macierzyństwa (proszę wybrać max. 2 odpowiedzi)
Wymagana odpowiedź

Czy w związku z samotnym macierzyństwem odczuła Pani by była Pani inaczej traktowana w pracy
Wymagana odpowiedź

Jak ocenia Pani siebie w roli (gdzie 1- źle, 5- bardzo dobrze)
Wymagana odpowiedź

Matki
Matki
Pracownika
Pracownika
Gospodyni domowej
Gospodyni domowej

Na co- jako samotna matka chciałabyś zwrócić uwagę społeczności? Czy jest coś co w obecnych czasach przeszkadza Ci najbardziej? Czy uważasz, że jakiś problem samotnego macierzyństwa powinien być rozpatrzony szczególnie (np. uregulowany odrębnymi przepisami)?

Pozostało 1500 znaków