Percepció de la Joventut en nois i noies de 3er i 4rt ESO

Segons el “model d’atenció a la salut de les persones trans* de la Generalitat de Catalunya” la paraula trans pretén visualitzar i incloure la gran diversitat d’identitats i percepcions del gènere: persones transgènere, transsexuals, crossdressers, genderqueers, agènere, no-binàries, fluides, transvestits i tantes altres. Si bé no s’inclou en tot el document per facilitar-ne la lectura, cal tenir present aquest caràcter divers i obert de la paraula trans.

Iniciar Encuesta Ahora