Prieskum zamestnaneckej spokojnosti v Škoda Auto Slovensko s.r.o.

Vážený/á respondent/ka,

v rámci prípravy mojej bakalárskej práce na tému "PR vybraného pracovného miesta v podniku" sa na Vás obraciam s prosbou o spoluprácu pri výskume.

Cieľom dotazníka je analyzovať vnímanie interných komunikačných postupov a personálnych stratégií z pohľadu zamestnancov.

Vaše odpovede nám poskytnú cenné informácie, ktoré pomôžu lepšie pochopiť súčasný stav a prípadne identifikovať oblasti, kde je potrebné zlepšenie. Účasťou v tomto dotazníku prispievate k zvýšeniu kvality pracovného prostredia vo Vašej spoločnosti.

Dotazník je anonymný a výsledky budú spracované s najvyššou mierou diskrétnosti a použité výhradne na akademické účely. Vyplnenie dotazníka by Vám nemalo zabrať viac ako 5 minút Vášho času.

Ďakujem vopred za Vašu ochotu a čas venovaný tomuto výskumu. Vaše skúsenosti a názory sú pre mňa veľmi dôležité.


S úctou,

Patrik Kralovič

Spustiť dotazník