Diplomová práce

Vážené kolegyně,

mé jméno je Anna-Maria Jassiková. Jsem porodní asistentka pracující na porodním sále. V současné době studuji druhým ročníkem magisterský program – perioperační péče v gynekologii a porodnictví. Tímto bych Vás chtěla požádat o vyplnění krátkého dotazníku. Dotazník bude použit, jako podklad k výzkumné části mé diplomové práce. Tématem mé práce jsou Náborové aktivity pro začínající absolventky porodní asistence. Mým hlavním cílem je zjistit, jaké bylo využití náborových aktivit při přijetí absolventek porodní asistence do nového zaměstnání. Dotazník je zcela anonymní. Po celou dobu bude respektován zákon č. 110/2019 Sb. Předem moc děkuji za Váš čas a ochotu při vyplňování dotazníku.

Spustit dotazník teď