Powered by

Dotazník - bioodpad

Dobrý den,

dostává se k Vám dotazník, který má zjistit zájem o třídění a sběr bioodpadu v Kuřimi. Ti, kteří projeví zájem tento systém využít, získají odpadní nádobu na bioodpad o objemu 240 l formou zapůjčení od Města Kuřimi. Tento systém sběru by probíhal obdobným způsobem jako svoz nádob na směsný komunální odpad.

Pro vás občany to nebude znamenat žádné poplatky navíc. Stávající poplatek za svoz komunálního odpadu by v sobě zahrnoval i tuto novou službu. Znamenalo by to pro vás jen povinnost správně třídit tento odpad, který ve vašich domácnostech každodenně vzniká.

Spustit dotazník