Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Zapojte se do tvorby náměstí pro Tanvald!

Sběr odpovědí byl ukončen.

DOTAZNÍK

Zapojte se do tvorby náměstí pro Tanvald!

22. 6. 2015 proběhlo plánovací setkání, kde se přítomní občané věnovali hodnocení stávajícího stavu místa i nárokům na jeho budoucí fungování a podobu. Náměty dospělých pak doplnili zájemci z řad žáků 8. a 9. třídy. Tento dotazník umožňuje i těm, kdo se nezúčastnili setkání přiřadit k výstupům vytvořeným spoluobčany na setkání svoje vlastní priority a doplnit další nápady.

Na podkladě výstupů setkání a tohoto dotazníku vytvoří studenti architektury varianty řešení budoucí podoby místa.

INSTRUKCE PRO VYPLNĚNÍ

Před vyplněním si vždy pečlivě přečtěte otázku a zvolte MAXIMÁLNĚ uvedený počet možností. Dotazníky s více zaškrtnutými možnostmi jsou neplatné. Děkujeme Vám za čas, který vyplňováním strávíte.

Jak často osobně navštěvujete areál v současnosti?
Povinná odpověď

Vyberte maximálně 5 POZITIV, které vy osobně vnímáte v prostoru v současnosti jako důležité:
Povinná odpověď

Vyberte maximálně 5 NEGATIV, které vy osobně vnímáte v prostoru v současnosti jako důležité:
Povinná odpověď

Vyberte maximálně 7 AKTIVIT, pro které je podle Vás nejdůležitější v budoucnu vytvořit prostor a podmínky ve veřejném prostoru i v budovách (vybírejte i to, co dnes funguje a považujete za důležité zachovat)
Povinná odpověď

Vyberte maximálně 5 dobrých NÁPADŮ pro budoucí úpravy
Povinná odpověď

Vyberte maximálně 5 CHARAKTERISTIK, které popisují, jak by prostor měl v budoucnu působit:
Povinná odpověď

Vyberte maximálně 5 RIZIK, kterým je nezbytné se při eventuelních úpravách vyhnout:
Povinná odpověď

Dotazník neobsahuje citlivé otázky, a proto stejně jako setkání není anonymní. Uveďte zde proto prosím své osobní údaje.

Jméno
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Adresa
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků