Využitie počítačových programov na 1. stupni základných škôl

Dobrý deň, som študentkou Pedagogickej fakulty na Prešovskej Univerzite. Prostredníctvom tohto dotazníka by som chcela zistiť, do akej miery sú využívané počítačové programy na 1. stupni základných škôl. Tento dotazník je určený pre kvalifikovaných pedagógov prvého stupňa základných škôl. Informácie z tohto dotazníka budú použíté výlučne v mojej diplomovej práci.


Vyplnenie dotazníka je anonymné.


Na otázky prosím odpovedajte úprimne a pravdivo.


Budem vďačná, ak venujete niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.


Bc. Jana Zarembová

Spustiť dotazník