Deltafacts

Geachte Heer / Mevrouw,

De Deltafacts van STOWA zijn online kennisdossiers met de meest actuele kennis over onderwerpen op het snijvlak van waterbeheer en klimaat(verandering). Ze zijn onderverdeeld in drie thema’s: waterveiligheid, zoetwatervoorziening en ruimtelijke adaptatie. Inmiddels zijn er ca. 50 Deltafacts, deels ook in het Engels. De Deltafacts zijn te vinden op www.deltafacts.nl.

Doel van de Deltafacts is om de meest actuele kennis kort en bondig aan te bieden, zodat u er snel mee aan de slag kunt in, en voor uw werk. Vraag: slagen we daar (voldoende) in? Sluiten de Deltafacts aan bij wensen en zijn ze al voldoende bekend?Vandaar deze enquête. Het invullen duurt ongeveer 5 minuten. Op basis van uw respons, kunnen wij de Deltafacts verder verbeteren. Alvast bedankt voor uw medewerking.