Pracovné prostredie 3.OŠO


Vážení kolegovia,


z dôvodu získania podkladov o pracovnom prostredí na 3.OŠO Vás požiadam o vyplnenie uvedeného dotazníka a zaslanie do NLT 021500AUG2023. Pri niektorých otázkach je možné označiť aj viac odpovedí. Dotazník je anonymný.

Cieľom je nájsť spôsob ako zlepšiť pracovné prostredie na jednotke!

 

Vel.pod. 3.OŠO

rtm. Jaroslav SKUBEŇ


Spustiť dotazník