HR Award | Průzkum spokojenosti zaměstnanců

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

chtěli bychom vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku.

Hlavním cílem tohoto průzkumu je zjistit váš názor na pracovní podmínky a HR procesy ve sdružení. Následně na základě vašich odpovědí vypracujeme dokument „akční plán“, kde budou stanovena opatření vedoucí ke zlepšení HR procesů a pracovních podmínek, a který (snad) povede k zisku HR Award pro naše sdružení.

Na vysvětlenou – ocenění HR Award se uděluje výzkumným institucím, které přijmou a postupně implementují Evropskou chartu pro výzkumné pracovníky a Kodex chování pro přijímání (výzkumných) pracovníků.

Cílem HR Award je zajistit, aby pracovní podmínky pro zaměstnance odpovídaly evropským standardům a byly neustále zlepšovány. 

Podrobné informace k HR Award najdete na naší Wiki / Personální oddělení.

Toto dotazníkové šetření je anonymní. Vyplnění dotazníku Vám zabere přibližně 20 minut. Na konci dotazníku se můžete v otevřených otázkách vyjádřit detailněji k jakékoliv oblasti.


Předem děkujeme za vyplnění.


Personální oddělení,

Anna, Tereza, Pavel

Spustit dotazník teď