Den medicinska sekreterarens upplevelser av att hantera känslomässig information i patientjournaler

Hej, jag studerar till medicinsk sekreterare på Xenter Yrkeshögskola i Botkyrka, och arbetar liksom många andra på mitt examensarbete. Mitt examensarbete där jag har valt att undersöka den medicinska sekreterarens upplevelser av att hantera känslomässiga uppgifter i patientjournalerna.

Jag skulle uppskatta om du kunde ge mig några minuter av din tid för att fylla i följande enkät.

Enkäten består av 13 frågor och beräknas ta max 10 minuter att fylla i. 

Tack för din medverkan!


Vid frågor eller funderingar nås jag, Tamine på taminesiggesjo@gmail.com och min handledare Rosie på rosie.jacobsson@xenter.se. 

Starta en Enkät Nu