Cukrovka 2. typu

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.


Volám sa Lenka Sádecká. Študujem na Strednej zdravotníckej škole Celestíny Šimurkovej v Trenčíne. Výsledky tohto dotazníka budú použité na vzdelávacie účely a seminárnu prácu. Ďakujem.

Spustiť dotazník